Zájmové kroužky 2017/2018


U kroužků organizovaných školou se přihlášky odevzdávají třídním učitelům
do 20. září 2017. Tyto kroužky začínají v týdnu od 2. října 2017 a poplatky se hradí
do 6. října 2017 lektorovi kroužku.
U kroužků, které organizují jiné subjekty, jsou termíny zahájení odlišné.

 

Termín Čas Název kroužku Cena
na pololetí
Organizace / Zahájení
Pondělí 13:00-14:00 Judo 1600 Kč www.judo4fun.cz
od 18.9.
13:30-14:15 Flétna 500 Kč ZŠ Jeneč
Mgr. Kateřina Procházková
14:00-15:00 Míčové hry
(1.-2. ročník)
500 Kč www.basketbalova-skola.cz
od 18.9.
14:00-15:30 Klub zábavné logiky
a deskových her

(3.-5. ročník)
ZDARMA ZŠ Jeneč
Miroslava Dvorská
Úterý 14:00-15:30 Čtenářský klub
(3.-5. ročník)
ZDARMA ZŠ Jeneč
Mgr. Marta Jeřábková
13:30-15:00 Klub zábavné logiky
a deskových her

(1.-2. ročník)
ZDARMA ZŠ Jeneč
Miroslava Dvorská
Středa 13:15-14:15 Šikovné ruce
(3.-5. ročník)
300 Kč
na materiál
ZŠ Jeneč
Mgr. Simona Piláriková
Pátek 14:00-15:00 Míčové hry (3.-4. ročník) 500 Kč www.basketbalova-skola.cz
od 22.9.
15:30-16:30 Keramika 1400 Kč ZŠ Jeneč
Mgr. Lucia Kopčáková

 

Přihláška do kroužku