Listopad 2016


9.11. - Martinské světélkování

Na svátek sv. Martina jsme se náležitě připravili. Děti si ve školní družině upekly martinské rohlíčky, které symbolizují podkovu Martinova koně. Ve středu 9. 11. jsme po obědě s napětím očekávali, kdo si z ošatky vytáhne rohlíček bez náplně a bude prohlášen svatým Martinem. Štěstí se usmálo na Elišku Balcarovou z 1. ročníku, která měla čestné místo v čele lampionového průvodu. 

V podvečer jsme se společně vydali do tmy po stopách svatého Martina. Desítky lampionů svítily na cestu, v jejímž cíli na nás čekal samotný Martin zahalený do svého pláště. Povyprávěl nám o svém životě a společně jsme si zazpívali. Všichni také se zaujetím poslouchali tóny klarinetu, který se rozezněl díky Ondřeji Tomanovi z 5. ročníku. Za velmi chladného počasí přišel k chuti teplý nápoj na zahřátí a dětem udělaly radost perníčky.

Mgr. Marta Jeřábková

Pečení rohlíčků

 

Martinské světélkování

Martinské světélkování