Školní psycholog


Mgr. Lenka Brožková

tel. 608 607 042

mail: lenka@brozek.org

 

Ve škole je vždy ve středu od 9 do 15 hod., konzultace po předchozí domluvě.

 

S čím mohu pomoci dětěm:

 • se včasným zjištěním příčin školní neúspěšnosti – např. specifické poruchy učení (dys. poruchy), zjištění úrovně dovedností, laterality, pracovní zralosti
   
 • se vztahovými, emočními a jinými osobními problémy (nechuť chodit do školy, nejistota, nesmělost, tréma, adekvátní způsoby sebeprosazení, zvládání vzteku...)
   
 • se strategiemi zdravého učení (jak se učit, systém domácí přípravy, strategie zapamatovávání, práce s nesoustředěností, obtížemi s pamětí...)
   
 • s možností odreagování, relaxace (práce se strachem, úzkostí, zklidnění před zkouškami ve spolupráci s pedagogy)
   
 • s akutní psychickou krizí (afekty, náročné události v životě, stres, osobní krize)
   
 • prvňáčkům také se zvládnutím přechodu ze školky do školy

 

Rodičům nabízím:

 • pomoc s koordinováním spolupráce rodiny, učitele, poradenského pracovníka apod.
 • konzultace výchovných a výukových obtíží (viz výše);
 • podporu v obtížné životní situaci v rodině (osobní problémy, zátěžové situace v rodině, akutní krize), které mají vždy na dítě vliv;
 • poskytnutí kontaktů na další odborníky (poradny, psychology, psychiatry, organizace poskytující podpůrné služby pro rodiny atd.).

 

Podmínky spolupráce:

 • předpokladem pro spolupráci je podepsání souhlasu s poskytnutím služeb