ZŠ 2015/16: projekt Už jsem čtenář

28.03.2016 18:43

Zapojili jsme se do projektu Už jsem čtenář, který podporuje čtenářskou gramotnost žáků 1. ročníku. Ve spolupráci s místní veřejnou knihovnou rozvíjíme čtenářské dovednosti už na počátku školní docházky.

—————

Zpět


O projektu

SKIP ČR vyhlašuje osmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna. Cílem projektu je přivést děti na  počátku školní docházky do knihoven, vytvořit u nich návyk pravidelného čtení knih a rozšířit tak jejich dovednosti v získávání informací z různých zdrojů. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá dětem úspěšně zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné studium. Dalším cílem je seznámit děti s možností navštěvovat knihovnu jako zdroj poučení i zábavy a motivovat rodiče ke spolupráci na rozvoji dětského čtenářství. Účastníci projektu obdrží jako odměnu speciální knihu. Je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky a nedá se minimálně 3 roky nikde koupit.

Letos dostanou děti knížku „Knihožrouti“ od spisovatelky Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové.