ZŠ a MŠ 2015/16: projekt ZELENÁ ŠKOLA

20.11.2015 14:07

Zapojili jsme se do projektu Zelená škola, který podporuje sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Do sběrného boxu (rozměry 100 x 30 x 30 cm) lze vhazovat veškerá elektrozařízení, která se do něj vejdou (např. baterie, tonery, CD, DVD, kompaktní zářivky aj.). Sběrné nádoby jsou označené u vstupu do budovy.

—————

Zpět