Poplatky pro školní rok 2015/16

- příspěvek na výtvarné a toaletní potřeby 400 Kč

- divadelní fond 600 Kč.

 

Částku 1000 Kč uhraďte převodem na účet školy (č. ú. 181 879 949/0300) do 16. října 2015. Před variabilní symbol na stravné doplňte číslo 11.

 

Výši příspěvků odsouhlasili rodiče přítomní na třídní schůzce 16. září 2015.