Úplata za předškolní vzdělávání


Pro školní rok 2016/2017 stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jeneč ve výši
450,- Kč/měsíc.

Pro školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jeneč ve výši
500,- Kč/měsíc.

Dětem, které jsou jeden rok před nástupem do ZŠ, je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen).

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte

 

Úplata za předškolní vzdělávání a poplatek za stravné lze hradit dohromady.

Stravné a školné celkem

  • děti s celodenní docházkou                1 172 Kč/měs.
  • děti 1 rok před nástupem do ZŠ           672 Kč/měs.

  (předškolní vzdělávání je poskytováno zdarma)