Plán akcí na prosinec 2017


neděle 3. prosince Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ v 17:00 hod.
úterý 5. prosince Mikulášská nadílka ve škole 

Čertovský projektový den - 2. ročník
čtvrtek 7. prosince třídní schůzka - 1. ročník v 17:00 hod.
neděle 17. prosince hudební vystoupení žáků ZŠ na obecních
vánočních trzích od 13:30 hod. v sokolovně
středa 20. prosince školní jarmark a vystoupení ZŠ
v sokolovně od 16.30 hod.
čtvrtek 21. prosince vánoční projektový den
pátek 22. prosince vánoční besídky ve třídách
sobota 23. prosince 2017
až pondělí 2. ledna 2018
vánoční prázdniny

 


Plán akcí na listopad 2017


čtvrtek 2. listopadu odpoledne návštěva ŠD v Gardenparku Jeneč
úterý 7. listopadu exkurze do ZOO Praha (1. a 2. ročník)
středa 8. listopadu schůzka třídních důvěrníků v 16:30 hod. v kanceláři školy

třídní schůzky/konzultace od 17 hod.
čtvrtek 9. listopadu Martinské světélkování v 17 hod. před ZŠ
pátek 17. listopadu státní svátek
úterý 21. listopadu divadlo Lampion Kladno (1. a 2. ročník)

vzdělávací pořad - kulturní dům Mlejn (4. a 5. ročník)
čtvrtek 30. listopadu divadlo Metro (3. - 5. ročník)

 


Plán akcí na říjen 2017


čtvrtek 5. října návštěva knihovny 1. ročník
pátek 6. října návštěva knihovny 2. ročník
úterý 10. října ukázková hodina pro rodiče žáků 2. ročníku 8:00 - 8:45 hod.
úterý 10. října exkurze do Koněpruských jeskyní 3. - 5. ročník
pátek 13. října
až neděle 15. října
sběr starého papíru a plastových víček
čtvrtek 26. října a pátek 27. října podzimní prázdniny
sobota 28. října státní svátek

 


Září 2017


pátek 1. září prázdniny
pondělí 4. září zahájení školního roku
úterý 5. září výuka do 11.40 hod. s třídními učiteli (2.-5. ročník)
středa 6. září výuka do 11.40 hod. s třídními učiteli (2.-5. ročník)
čtvrtek 7. září zahájení výuky dle rozvrhu
úterý 19. září návštěva klubu Mlejn v Praze (4. a 5. ročník)
středa 20. září třídní schůzky od 17 hod.
pátek 29. září ředitelské volno