Archiv


Říjen 2017


  seznamování s okolím MŠ
středa 4. října Hnědý den = Bramboriáda
(soutěže, závody, hry a dovádění kolem brambor)
pátek 6. října keramika v MŠ – vybíráme 50 Kč
úterý 10. října fotografování
úterý 10. října
od 16:30 hod.
zahradní akce: Jablíčkování
středa 18. října
13 - 16:30 hod.
výlet Soviček – Prales Kbely
pátek 20. října divadlo v MŠ: „Co malí medvědi o podzimu nevědí“
středa 25. října sázení cibulovin – Garden park Jeneč

 


Září 2017

 

  seznamování s novým prostředím a novými kamarády
  poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ
pondělí 11. září zahájení kurzu předplavecké výchovy
čtvrtek 14. září
od 17:00 hod.
třídní schůzka
středa 20. září
od 9:00 hod.
divadlo v MŠ: „ Mořský svět“

 

Není-li uvedeno jinak, probíhají akce v dopoledních hodinách.